Over heel Zeeland is een neerwaartse trend te zien bij de populatie bruine kiekendieven. Uit het jaarlijkse kiekendievenonderzoek in Saeftinghe blijkt dat 2019 gezien kan worden als een redelijk gemiddeld jaar.

Het aantal territoria is weer lichtjes toegenomen en ook het aantal uitgevlogen jongen lag voor Saeftinghe redelijk goed. Of dit voldoende is voor een zichzelf in standhoudende populatie is niet duidelijk.

Van de 22 territoria werden slechts bij 9 nesten uitgevlogen jongen waargenomen. 13 Nesten kunnen als mislukt worden beschouwd. Wat daarvan de oorzaken zijn blijft gissen. Mogelijke factoren zijn nest-predatie (door vos, zwarte kraai en bruine rat), de weersomstandigheden en de beschikbaarheid van voedsel. Waar vroeger de bruine kiekendief als bijna enige toppredator het hele gebied voor zich alleen had, zijn door toedoen van de vos veel potentiële prooidieren sterk in aantal afgenomen.

Lees hier het onderzoeksrapport.