Vrijwilliger Walter Van Kerkhoven brengt in zijn vrije tijd vele uren door met vogelonderzoek in het Verdronken Land van Saeftinghe. In deze tijd van het jaar onderzoekt hij het aantal paartjes van de Bruine Kiekendief en hun broedsucces. De laatste jaren neemt hij een afname van het aantal broedpaartjes waar en ook met het broedsucces gaat het helaas slecht. Deze afname wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de vos. Met regelmaat komt Walter ze tegen, ook overdag, want in het jachtvrije Saeftinghe zijn ze niet zo schuw. Onlangs maakte hij deze schitterende plaatjes, wat het verlies van kiekendieven enigszins verzacht…

Na het grote succes van De Nieuwe Wildernis werken de makers van deze natuurfilm op dit moment aan het tweede deel van de trilogie: HOLLAND –  Natuur in de Delta. De film wordt momenteel in diverse waterrijke natuurgebieden in Nederland opgenomen, waaronder Het Verdronken Land van Saeftinghe.

 Een dumper is een stumper

 “Elk jaar ruimen we duizenden kilo’s afval op uit natuurgebieden en langs wegen. Dat zorgt voor hoge kosten, maar nog belangrijker: het is schadelijk en gevaarlijk. En het ontsiert onze mooie provincie. Breng afval daar waar het hoort: in de afvalbak en naar de milieustraat. Want afvaldumpers, daar rekenen we hard mee af.”

 Zeeland is mooi. Dat willen we graag zo houden, zodat inwoners en toeristen van onze provincie kunnen blijven genieten van de mooie Zeeuwse natuur.

Op zaterdag 7 maart vond, onder de vlag van ‘Schoon Zeeland’ een grote schoonmaakactie plaats op diverse locaties aan de Westerschelde. Ook Saeftinghe kreeg op deze dag een grondige opruimbeurt.

 

Om stipt half 10 trokken tien kinderen met zes volwassen begeleiders het Verdronken Land van Saeftinghe in.

Afgelopen vrijdag (16 januari) lekte er als gevolg van een scheepsongeval 140 m3 styreen in de Westerschelde, niet ver van Het Verdronken Land van Saeftinghe. Styreen is een transparant, brandbaar oplosmiddel. De geur is vergelijkbaar met verf of polyester. Metingen langs beide oevers van de Westerschelde en in het water gaven geen of zeer lage concentraties aan die ver beneden het schadelijke niveau liggen (bron: www.zeelandveilig.nl).

Gelukkig is er geen schade aan de natuur van Saeftinghe vastgesteld. Alleen lokaal nabij ter plekke van het ongeval zijn er enkele vissen gestorven. Zieke zeezoogdieren en vogels zijn niet waargenomen en zijn ook niet te verwachten.

In september 2014 vindt op Saeftinghe door een team van de Universiteit van Brussel een onderzoek naar de schorzijdebij en haar voornaamste voedselplant de zeeaster plaats.

Op 19 augustus werd tijdens een aflevering van de serie "De canon van Zeeland" op Omroep Zeeland, aandacht geschonken aan de rijke historie van Het Verdronken Land van Saeftinghe. Het filmpje is terug te zien op de website van Zeeuwse Ankers.

Share

Op 17 juli werd tijdens een aflevering van de rubriek "Het Zeeuws DNA" van Omroep Zeeland, een antwoord gezocht op de vraag: "Wanneer is het land van Saeftinghe eigenlijk verdronken?"

Na enig speurwerk vond Omroep Zeeland het antwoord op deze vraag, die je in deze uitzending kunt vinden.

Share

Tijdens zijn afstudeeronderzoek naar overzomerende ganzen in het Verdronken Land van Saeftinghe, had Bas de Maat een bijzondere ontmoeting. Ruim een uur lang stond hij aan de rand van het schor tot zijn knieën in het water door zijn telescoop de grauwe en canadese ganzen te observeren. Op zo’n moment gaat de tijd langzaam en waan je je in unieke wereld. Een zee van water om je heen en je staat er zelf letterlijk middenin.  Opeens hoorde hij luid geplons en verwachtte een bruinvis of zeehond te zien.

De krant BN De Stem publiceerde op 17-06-2014 een sfeerimpressie van de excursie Saeftinghe Culinair, dit verslag is hier te lezen.

Share

De resultaten van het broedvogelonderzoek in 2012 zijn te zien in dit rapport. Samen met vele vrijwilligers van Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut heeft Het Zeeuwse Landschap de 3de integrale broedvogelkartering van Het Verdronken Land van Saeftinghe uitgevoerd. Het Verdronken Land van Saeftinghe is een buitendijks schorrengebied in het uiterste oosten van de Westerschelde. Met laagwater valt circa 3.800 ha droog, circa 2.250 ha ligt boven het gemiddelde niveau van hoogwater en is begroeid met schorvegetatie typerend voor een brakwaterschor.

Het Verdronken Land van Saeftinghe is duizenden geulen rijk. Velen hebben een naam, zoals de IJskelder, het Hondegat, de Havengeul en Rotte Geul. Hun naam hebben ze vaak te danken aan bepaalde eigenschappen of hun historische functie. Het gebeurt niet vaak dat een geul naar een persoon vernoemd wordt. De enigen in het verleden die deze eer toekwamen waren Saeftinghe-pioniers veldwachter Frans van der Zande en ornitholoog / gids Jean Maebe.

In 2001 bouwde Mark Snyders namens de Vogelwerkgroep van de Steltkluut de website www.saeftinghe.be. Op deze website waren de actuele telgegevens van de hoog- en laagwatertellingen te vinden en daarnaast algemene informatie over het gebied en waren mooie landschapsfoto’s te zien. Na meer dan 13 jaar is hier een einde aan gekomen. De website is nu ondergebracht onder de(ze) nieuwe site: www.saeftinghe.eu. Bij deze willen we Mark Snyders namens Het Zeeuwse Landschap en Natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut nogmaals van harte bedanken voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger!

Mark Snyders tijdens een laagwatervogeltelling in Saeftinghe (foto: Frits van Velzen).

Share

In het noordelijk gedeelte van Saeftinghe staat een voormalige schaapskooi met een keet die vroeger diende als woning voor de herder. Niet alleen de prachtige ligging maakt dit gebouw uniek, maar vooral het feit dat dit de enige, overgebleven buitendijks gelegen schaapskooi in West-Europa is. Twee jaar geleden werd de buitenkant van de in 1990 herstelde schaapskooi door Stichting Het Zeeuwse Landschap van een nieuwe verflaag voorzien en eind 2013 werd de brug, die de stal met de dam naar de Noord verbindt, volledig vernieuwd, waardoor de stal weer goed bereikbaar is geworden. Dit jaar was het tijd om ook de binnenkant op de schop te nemen.

Cliënten en medewerkers van de Stichting Zeeuwse Gronden zijn samen met medewerkers van Het Zeeuwse Landschap begonnen met het winterklaar maken van de afrastering van het gebied voor de koeien. Onder barre weersomstandigheden trokken de vrijwilligers het schor in. Voor de cliënten van Zeeuwse Gronden was het Verdronken Land van Saeftinghe een indrukwekkende, spannende, vermoeiende maar ook een hele leuke ervaring. Het beheerteam van het Zeeuws Landschap ontving de groep van Zeeuwse Gronden met veel enthousiasme.

Omroep Zeeland en de PZC waren erbij om verslag te doen van deze bijzondere samenwerking.

Share

Het Verdronken Land van Saeftinghe stond onlangs centraal in het tv-programma Green-Kids. Lodewijk Hoekstra gaat met een aantal kinderen op pad in dit natuurgebied. Uiteraard glijden de kids uit en belanden in de Zeeuwse modder.... Maar ze zijn ook enthousiast over de vorksprietgarnaal, die er leeft. En de vogels, het uitzicht, de planten die er groeien...

Op de green-kids website kan je deze aflevering bekijken en jeugdactiviteiten bij jou in de buurt zoeken. Het Zeeuwse Landschap is samen met de 11 overige provinciale Landschappen partner van Green-Kids.

Green-Kids is van maandag t/m vrijdag om 16.55 uur te bekijken bij Telekids op RTL 8, en in het weekend bij Telekids om 9.00 uur.

Share

Vissen in Saeftinghe

Het Zeeuwse Landschap heeft i.s.m. het gidsenteam Saeftinghe, Vissenwerkgroep Zeeland en natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut een vijfdaagse visinventarisatie afgerond. Meer dan 25 vrijwilligers hebben hieraan meegeholpen. Hoewel het een momentopname blijft, zijn er nu voor het eerst visgegevens van vrijwel het gehele gebied. In totaal zijn er meer dan 1000 vissen van 16 verschillende soorten gevangen: brakwatergrondel, bot, schol, zeebaars, haring, dunlipharder, diklipharder, dikkopje, lozano's grondel, spiering, paling, kleine koornaarvis, baars, driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars en karper. De soortenlijst bevat zowel echte zout- als zoetwatervissen.

Zonnepanelen op het bezoekerscentrum van Saeftinghe

Op het dak van het Bezoekerscentrum Saeftinghe zijn 48 zonnepanelen geïnstalleerd. Eerder dit jaar heeft Het Zeeuwse Landschap al energiebesparende maatregelen getroffen; zo zijn er aanpassingen gedaan aan verlichting, ventilatie en apparatuur. Naar verwachting wordt met de zonnepanelen het electriciteitsverbruik volledig gedekt.

Uiteraard zullen we de opbrengst van de zonnepanelen goed blijven volgen. Met een speciaal display wordt die ook zichtbaar gemaakt voor de bezoekers van het bezoekerscentrum.  We hopen dat het net zo'n succes zal worden als de panelen op het kantoor in Wilhelminadorp!

Share

Enorme berg verzameld afval in Saeftinghe

Ruim 15 Saeftinghegidsen hebben zaterdagochtend 6 april een grote schoonmaakactie gehouden in het oostelijke gedeelte van Het Verdronken Land van Saeftinghe. Al het door wind en water aangevoerde zwerfvuil tegen de dam en op het strandje bij het Gasplateau werd systematisch verzameld en naar verzamelpunten gebracht die voor een voertuig bereikbaar waren. Soms kwam daar nog heel wat man- of vrouwkracht bij kijken; grote tractorbanden of scheepstrossen kunnen behoorlijk zwaar zijn.