Het Verdronken Land van Saeftinghe stond onlangs centraal in het tv-programma Green-Kids. Lodewijk Hoekstra gaat met een aantal kinderen op pad in dit natuurgebied. Uiteraard glijden de kids uit en belanden in de Zeeuwse modder.... Maar ze zijn ook enthousiast over de vorksprietgarnaal, die er leeft. En de vogels, het uitzicht, de planten die er groeien...

Op de green-kids website kan je deze aflevering bekijken en jeugdactiviteiten bij jou in de buurt zoeken. Het Zeeuwse Landschap is samen met de 11 overige provinciale Landschappen partner van Green-Kids.

Green-Kids is van maandag t/m vrijdag om 16.55 uur te bekijken bij Telekids op RTL 8, en in het weekend bij Telekids om 9.00 uur.

Share

Vissen in Saeftinghe

Het Zeeuwse Landschap heeft i.s.m. het gidsenteam Saeftinghe, Vissenwerkgroep Zeeland en natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut een vijfdaagse visinventarisatie afgerond. Meer dan 25 vrijwilligers hebben hieraan meegeholpen. Hoewel het een momentopname blijft, zijn er nu voor het eerst visgegevens van vrijwel het gehele gebied. In totaal zijn er meer dan 1000 vissen van 16 verschillende soorten gevangen: brakwatergrondel, bot, schol, zeebaars, haring, dunlipharder, diklipharder, dikkopje, lozano's grondel, spiering, paling, kleine koornaarvis, baars, driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars en karper. De soortenlijst bevat zowel echte zout- als zoetwatervissen.

Zonnepanelen op het bezoekerscentrum van Saeftinghe

Op het dak van het Bezoekerscentrum Saeftinghe zijn 48 zonnepanelen geïnstalleerd. Eerder dit jaar heeft Het Zeeuwse Landschap al energiebesparende maatregelen getroffen; zo zijn er aanpassingen gedaan aan verlichting, ventilatie en apparatuur. Naar verwachting wordt met de zonnepanelen het electriciteitsverbruik volledig gedekt.

Uiteraard zullen we de opbrengst van de zonnepanelen goed blijven volgen. Met een speciaal display wordt die ook zichtbaar gemaakt voor de bezoekers van het bezoekerscentrum.  We hopen dat het net zo'n succes zal worden als de panelen op het kantoor in Wilhelminadorp!

Share

Enorme berg verzameld afval in Saeftinghe

Ruim 15 Saeftinghegidsen hebben zaterdagochtend 6 april een grote schoonmaakactie gehouden in het oostelijke gedeelte van Het Verdronken Land van Saeftinghe. Al het door wind en water aangevoerde zwerfvuil tegen de dam en op het strandje bij het Gasplateau werd systematisch verzameld en naar verzamelpunten gebracht die voor een voertuig bereikbaar waren. Soms kwam daar nog heel wat man- of vrouwkracht bij kijken; grote tractorbanden of scheepstrossen kunnen behoorlijk zwaar zijn.

Op excursie door Saeftinghe

Hoe ervaren deelnemers een excursie door natuurgebied Het Verdronken Land van Saeftinghe?
Toen dit onlangs genomineerd werd voor het leukste uitje van Zeeland stroomden de reakties binnen:

  • De meest bijzondere buitenervaring in Nederland!
  • De sfeer is een 11 of 12.
  • De tijd lijkt stil te staan, je bent één met de natuur.
  • Lekker modderen en vergeet vooral geen andere kleding mee te nemen.
  • PUUR.
  • Fantastisch dat Het Zeeuwse Landschap dit zo enthousiast in stand houdt.
  • Een unieke tocht met deskundige begeleiding.
  • Een fantastische ervaring.

Wilt u/wil jij ook eens zo'n unieke tocht meemaken? Kijk dan bij de agenda en meld je aan!

foto: G. van der Drift

‘Land van ANWB' organiseert de verkiezing van het ‘Leukste uitje van Nederland' en het ‘Leukste uitje van de provincie'. In januari  is aan ANWB-leden gevraagd hun favoriete uitje hiervoor te nomineren. Het Verdronken Land van Saeftinghe is één van de tien genomineerden voor de titel Het leukste uitje van Zeeland 2012!

Saeftinghe kan het Leukste uitje van Zeeland worden door hier op te stemmen! Het uitje met de meeste stemmen wordt het Leukste uitje van Zeeland.

Het Verdronken Land van Saeftinghe heeft zeker recht op de titel. Een rondleiding door dit immens grote schorgebied is een ware belevenis. Lopend in het stille, vlakke, uitgestrekte schorlandschap ben je echt weg van de bewoonde wereld. Je voelt het zout aan je lippen. Het zand in je haren. De blubber tussen je tenen. De vogelgeluiden is het enige dat je hoort.

Het bezoekerscentrum biedt op aansprekende en interactieve manier een kennismaking met dit unieke  natuurgebied.

Het ‘Land van ANWB' is in 2011 door de ANWB geïntroduceerd. Het is een platform waarop ANWB leden alle info over een leuk dagje kunnen vinden, maar ook kunnen achterlaten. Inmiddels is het Land van ANWB uitgegroeid tot een populaire plek om ideeën op te doen voor uitjes, fiets- en wandeltochten en nog veel meer.

 

Vernieuwd bezoekerscentrum Saeftinghe

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de vernieuwing van het bezoekerscentrum Saeftinghe en sinds vorige week zijn de deuren weer open voor publiek.

Het natuurgebied Het Verdronken Land van Saeftinghe is een van de ‘toppers' van Het Zeeuwse Landschap. Het onlangs vernieuwde bezoekerscentrum  neemt u mee in dit unieke gebied.  U maakt er kennis met de vogels, de planten, het water... en bovenal met de wijdse ruimte van het schorrenlandschap dat Saeftinghe kenmerkt. 

Overzicht broedvogels in Saeftinghe

Het Verdronken Land van Saeftinghe is het grootste brakwaterschor van N.W. Europa: de totale oppervlakte (inclusief slikken, platen en hoofdgeulen) is 3600 ha. De met schorvegetatie begroeide delen beslaan een totaal oppervlak van ruim 2100 ha. Stichting Het Zeeuwse Landschap is beheerder van dit natuurgebied. Het Zeeuwse Landschap heeft ruim 3000 ha van het gebied in erfpacht van de staat, en ongeveer 520 ha in eigendom.

Het Verdronken Land van Saeftinghe is in 1976 aangewezen als staatsnatuurmonument, resp. beschermd natuurmonument. In 1995 is het aangewezen als speciale beschermingszone in het kader van de EU-Vogelrichtlijn, en in 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op dit moment loopt de procedure voor aanwijzing van Het Verdronken Land als onderdeel van Natura 2000 gebied Westerschelde & Saeftinghe.

In het Verdronken Land van Saeftinghe hebben de meeste geulen een naam. Onlangs is er weer een vernoemd: de Jean Maebe geul. Hij is vernoemd naar een van de natuurgidsen voor dit natuurgebied.

Jean Maebe komt al vanaf 1946 in Saeftinghe. Het gebied werd toen vooral "bevolkt"door schaapherders, vissers en jagers. Met zijn maatje Rik Van der Vloet kwamen ze bijna wekelijks op de fiets vanuit Antwerpen naar Saeftinghe.

Het Zeeuwse Landschap verwerpt het voorstel van ZLTO en De Levende Delta om honderden hectares van Het Verdronken Land van Saeftinghe te verlagen. De natuur in de Westerschelde is hier niet mee gediend. Sterker nog, zo'n grootschalige ingreep in dit hoogwaardige natuurgebied doet meer kwaad dan goed.