Het Verdronken Land van Saeftinghe heeft een rijke historie en er zijn talloze interessante archeologische vondsten gedaan. Maar je mag niet zomaar gaan zoeken of graven: het onderzoek hiernaar is gebonden aan een strikt protocol en vindt uitsluitend plaats door vergunninghouders en medewerkers van de Erfgoed Zeeland.

Het onderzoek wordt gecoördineerd door de Werkgroep Archeologie Hulst. Uitgangspunt is dat alleen objecten die vanzelf (bv. door de werking van het getij) aan de oppervlakte zijn gekomen en anders verloren zouden gaan, worden verzameld en gedocumenteerd. De rest blijft het best bewaard in de bodem zelf.

Alle vondsten zijn eigendom van de Provincie Zeeland, een deel hiervan is te zien in het Bezoekerscentrum Saeftinghe.